Keizersnede bij een kat

Keizersnede van een kat

Meestal kent de kat vlotte geboortes. Een enkele keer is er toch een keizersnede of ‘sectio caesarea’ (Latijn) vereist. We zien dit meer bij raskatten dan bij de gewone huiskat. Maar de gewone huiskat heeft meer aanleiding tot bekkenfracturen daar zij door het buitenlopen meer kans maakt op een aanrijding door een voertuig. Een (oude) bekkenfractuur kan aanleiding geven tot een vernauwd geboortekanaal, hetgeen op het einde van de dracht meestal leidt tot keizersnede.

Hoe gaat zulke keizersnede in zijn werk? Eerst en vooral is het van uiterst belang om een goed anesthesieprotocol te kiezen. De juiste verdovings producten garanderen een minimaal risico voor moeder en kittens.
Een kortwerkende verdoving en een snelle recovery bevordert het moederinstinct van de kattin en het snel herkennen van haar eigen kittens.

De keizersnede gebeurt in rugligging waarbij eerst de huid thv buik ingesneden wordt volgens de lengterichting. Een keizersnede bij de mens gebeurt vaak via een dwarse insneden.

1

Daarna wordt de buikwand voorzichtig geopend daar de onderliggende sterk gezwollen en gespannen baarmoeder er onmiddellijk onder ligt.

2

Elke hoorn van de baarmoeder wordt er voorzichtig uitgehaald. Het bewegen van de kittens in de baarmoeder is vaak een goed teken van de vitaliteit.

3

De baarmoeder bij onze huisdieren bestaat uit 2 hoornen en het baarmoeder lichaam. Bij de mens zijn de hoornen verdwenen in de evolutie en is er enkel nog het baarmoederlichaam.

4

Insnede van de baarmoeder in het baarmoederlichaam en van daaruit worden alle kittens eruit gehaald.

5

6

7

Hier zie je het kittentje in de ene hand en de ringvormige moederkoek (placenta zonaria) in de andere hand.

8

Mooi dichtnaaien van de baarmoeder opdat er geen lekkage en infectie van de buikholte optreedt.

9

Waarna de buikwand en huid routinematig gesloten worden. Door het hechten van de huid intradermaal zijn er geen draadjes uitwendig te zien. Dit maakt dat de kittens er nadien niet aan trekken zodat het de moederkat niet kan irriteren.

Resultaat: 4 op een rij !

10

De tangetjes bij de kittens zijn klemmetjes die de navelstreng tijdelijk afsluiten. Nadien wordt hier een zelf oplosbare (resorbeerbare) hechting op gezet.