Wanneer een kitten bij zijn moeder weg.

Wanneer een kitten bij zijn moeder weg.

Vaak denken mensen als een kitten zelfstandig een een drinkt op eigen pootjes kan staan. Dat is niet waar ze moeten nog zoveel van hun moeder leren.Wanneer een kitten op een leeftijd van 6- 7 weken volledig zelfstandig eet en drinkt wil dat nog niet zeggen dat hij/zij bij moeders weg kan een kitten heeft dan nog zeker een aantal weken nodig om verder te socialiseren. In deze weken leren ze juist hun grenzen te verleggen van de moeder.

Wanneer kittens dan te vroeg worden geplaatst dus jonger dan 10 weken geven ze vaak problemen bij het nieuwe baasje.Wanneer er geen moeder aanwezig is zoals vaak bij ons het geval is leren dit van de mens en andere soortgenoten wat wel en niet mag.Wij hebben dan ook altijd een aantal ex- moeders in onze opvang om deze kittens alsnog te socialiseren.

De belangrijkste reden om een kitten niet te vroeg te plaatsen is om de geestelijk en sociale ontwikkeling. Tijdens het socialisatie proces vanaf 6 weken doet een kitten een aantal vaardigheden op. Ze leren namelijk te spelen,stoeien,schijn vechten het zindelijk worden en hun grenzen te verleggen. Als een kitten bij het stoeien of schijn vechten te hard bijt of krabbelt leert het dat dit zeer doet en worden meteen door hun moeder of andere soortgenoot gecorrigeerd. Deze correctie gaat er niet altijd zachtjes aan toe soms krijgen ze een flinke afstraffing, dat geeft niks. Kittens die op oudere leeftijd worden geplaatst hebben zoveel ervaring opgedaan ook geleerd om met de mens te spelen,kroelen, en zijn zeker heel sociaal.

indien het kittens zijn van een WILDE MOEDER dan worden ze bewust eerder bij hun moeder weggehaald om te voorkomen dat ze het gedrag van hun moeder gaan overnemen.

En dan zelf ook verwilderen. Ook bij moeders die verwaarloosd of half wild zijn kan men beter de kittens eerder weghalen. Het socialisatie proces wat een kitten nodig heeft zal dan door de mens moeten worden gedaan die hier ervaring in hebben. Maar let wel laat de kittens tot zeker 6 weken bij hun moeder. Het komt er op neer dat wanneer kittens onder de 10 weken worden geplaatst en dit hele proces niet meekrijgen ,dus niet hebben geleerd wat wel en wat niet mag problemen kan geven met als gevolg dat de kitten weer weg moet.

-ZESTIEN WEKEN MOEDERZORG EEN SOLIDE BASIS VOOR KATTENWELZIJN

Initiatiefvoorstel van het Kattengedragsadviesbureau voor het verhogen van de wettelijke scheidingsleeftijd van kittens

In de Nederlandse wetgeving is vastgelegd dat een kitten op een leeftijd van zeven weken van de moeder gescheiden mag worden. De huidige wetgeving betreffende het scheiden van kittens is gebaseerd op beperkte criteria. De wetgeving is gebaseerd op het beëindigen van het zoogproces en het eten van vast voedsel door de kitten. Het zoogproces zou beëindigd zijn op een leeftijd van zeven weken. Deze bewering is gebaseerd op gedateerde inzichten.

Recent onderzoek naar de domesticatie van katten laat zien dat het zeer belangrijk is om naar het natuurlijke gedrag te kijken. De kat staat namelijk nog dicht bij zijn wilde voorouders. Als er voldoende voedsel aanwezig is, blijven katers in de natuur tot minimaal anderhalf jaar bij de moeder en poezen het gehele leven. Alleen wanneer er gebrek aan voedsel is kunnen de moeder en kittens uiteengaan vanaf de leeftijd van zestien weken om op overleven over te schakelen. Een vrijwillige scheiding vóór zestien weken komt in de natuur nooit voor, omdat de kittens dan nog niet voldoende ontwikkeld zijn.

Voor de socialisatie van kittens is het belangrijk dat ze tot de leeftijd van zestien weken bij de moeder blijven. Het is gebruikelijk dat kittens tot een leeftijd van zeven weken bij de moeder blijven. Ze hebben dan de sensitieve periode (ook wel eerste socialisatieperiode genoemd) doorlopen. De tweede socialisatieperiode is echter ook zeer belangrijk om een kitten te leren hoe katten onderling met elkaar omgaan. Het belang van de tweede socialisatieperiode is dat kittens leren om minder snel agressief te reageren en leren minder snel ruw te spelen. Spelen met de nestgenootjes in deze tweede periode vormt de kitten tot een sociale kat.

De ontwikkeling van de lichamelijke stressreactie speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van angst en stress op latere leeftijd. Als een kitten voor de leeftijd van zestien weken veel stress ervaart, bijvoorbeeld door het scheiden van de moeder, dan treedt er blijvende schade op in de stressreactie van het lichaam. Dit zorgt ervoor dat een kitten het gehele leven een verhoogde stressgevoeligheid heeft. Daardoor is er eerder sprake van chronische stress. Dat leidt tot veel verschillende gedragsproblemen. Deze problemen vormen een aantasting van het kattenwelzijn en leiden vaak tot uithuisplaatsing of euthanasie van de kat. Voorbeelden van gedragsproblemen door stress zijn: onzindelijkheid, agressie, sproeien, krabben aan meubilair en hinderlijk miauwen.

Wat betreft de gezondheid is het belangrijk om rekening te houden met de bescherming van het vaccin tegen kattenziekte en niesziekte. De vaccinatie vindt plaats op negen en twaalf weken. Na het vaccineren duurt het twee weken voordat het lichaam voldoende immuniteit heeft opgebouwd. Dit houdt in dat een kitten pas volledig beschermd is tegen deze ziekten op veertien weken leeftijd. Op basis van nieuwe inzichten wordt zelfs een derde vaccinatie tegen kattenziekte geadviseerd, om zeker te zijn van de opbouw van voldoende immuniteit. Dit in verband met de zo geheten immunity gap die bestaat tussen tien en twaalf weken leeftijd, waardoor er onvoldoende immuniteit wordt opgebouwd na de eerste vaccinatie op negen weken leeftijd. Als een kitten eerder wordt gescheiden kan de vaccinatie mislukken, omdat het lichaam door de stress van de vroege moederscheiding geen immuniteit op kan bouwen.

Uit recent onderzoek is gebleken dat katten een verhoogde kans op overgewicht hebben, wanneer deze voor de leeftijd van dertien weken van de moeder worden gescheiden. Dit heeft te maken met een verlaagd gehalte aan leptine. Leptine is een verzadigingshormoon dat verstoord raakt wanneer kittens niet tot een leeftijd van dertien weken bij de moeder kunnen drinken. Door het gebrek aan moedermelk voor de leeftijd van dertien weken raakt de aanmaak van leptine permanent verstoord, waardoor katten op latere leeftijd gaan overeten en obesitas ontwikkelen. Obesitas zorgt voor vele gezondheidsproblemen en is welzijnsverlagend.

Het te vroeg scheiden van kittens heeft als gevolg dat katten eerder in asielen terechtkomen door gedrags- en gezondheidsproblemen. De opvang van deze katten kost Nederland jaarlijks bijna 9 miljoen euro. Het herplaatsen van deze katten is lastig en er worden zelfs katten geëuthanaseerd vanwege gedrags- en gezondheidsproblemen.

Dit rapport komt tot de conclusie dat het voor het kattenwelzijn beter is om kittens na zestien weken van de moeder te scheiden. Het verzoek is om de wettelijke scheidingsleeftijd te verhogen naar zestien weken ter verbetering van het kattenwelzijn.

Naar een asiel of erger nog wordt GEDUMPT.