Beleidsplan kittenopvang WeBa

Beleidsplan stichting kittenopvang WeBa 2020 -2025

Stichting kittenopvang WeBa is in oktober 2008 opgericht als een gespecialiseerde opvang voor kittens, moederpoezen met kittens en zwangere poezen. Stichting kittenopvang WeBa zet zich in voor dieren in Nood. Geeft tijdelijke opvang en verzorging en zal er zorg voor dragen om het dier een nieuwe toekomst te geven door middel van herplaatsing.De stichting streeft erna om de dieren zo kort mogelijk in de opvang onderdak te geven. Bij kittens Afhankelijk van de leeftijd.

Het doel van de stichting is het opvangen van kittens in welke categorie denkend aan gedumpt zwervend, schuw, wilde, afstand, moeders met kittens of zwangere poezen zwervend of afstand.De dieren worden door een gastgezin verzorgt. Krijgen de juiste verzorging, aandacht en socialisatieproces.

Binnengekomen dieren zullen 14 dagen in bewaring worden genomen en worden aangemeld indien gevonden bij de daarvoor bestemde instanties  Amivedi en  via social media gedeeld

Na 14 dagen indien er geen eigenaar zich meldt of terug wordt gevonden zal de stichting opzoek gaan naar een nieuwe potentiële eigenaar en de dieren herplaatsen op een leeftijd van minimaal 10 weken oud. De dieren zijn voor ze worden herplaatst voorzien van enting, chip met registratie in databank. Indien de opvang vol zit zal er altijd contact worden gezocht met andere opvangen om dieren in nood de helpende hand te geven en onder te brengen. De dieren die in de opvang verblijven vanaf  6 maanden zijn naast de vaccinatie en chip ook geneutraliseerd voordat ze zijn herplaatst.

Plaatsingsbeleid

Stichting kittenopvang WeBa hanteerd een beleidsplan voor het herplaatsen van de dieren.

1. De kittens worden herplaats tussen de 9 en 12 weken oud indien deze geënt, gechipt,in bezit van een vaccinatieboekje en gezien door de dierenarts.

2.De dieren boven een leeftijd van 6 maanden worden niet eerder geplaatst na neutralisatie door de dierenarts.

3. De plaatsing vind plaats 7 dagen na de inenting.

Inslaapbeleid

De stichting voert in principe een  NO_KILL beleid maar er zijn uitzonderingen zie onderstaand beleid.

Ook heeft de stichting een beleid opgesteld voor het inslapen van een dier. Dit zal ten allertijden in overleg gaan met de dierenarts. Als er geen ander beleid meer kan worden gevoerd omdat het dier ernstig ziek is en er geen verbetering zal plaats vinden of een lijdensweg wordt verwacht dan zal er tot inslapen worden beslist door dierenarts en door dierenarts worden uitgevoerd.

Afstandsdieren beleid.

De stichting zal afstandsdieren opnemen indien een eigenaar er niet meer voor kan zorgen. En de zorg dragen dat het betreffende dier(en) een nieuwe toekomst krijgt bij een andere eigenaar. Indien de opvang vol zit zal er een oplossing worden gezocht in overleg met andere opvangen om dier(en) op te vangen. Er worden wel afstandskosten in rekening worden gebracht. De stichting heeft een uitwisselingsprogramma indien er bij ons geen opname mogelijk is zal de stichting ter aller tijde contact opnemen met andere opvangen om onderdak te zoeken voor betreffende dier(en)

Tijdelijke opnamebeleid.

Indien een eigenaar tijdelijke opgenomen wordt in een ziekenhuis of andere instelling zal de stichting het dier(en) van de eigenaar tijdelijke opvang bieden en de verzorging overnemen. Wel blijft de eigenaar financieel verantwoordelijk voor alle zorg die wordt geboden en zal wanneer het dier(en) retour eigenaar gaan de facturen van de opvang worden overhandigd. De kittens, zwangere poezen, en poezen met kittens worden ondergebracht in gastgezinnen om zo het hele socialisatieproces te volgen.

ANBI status

Stichting kittenopvang WeBa heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is voor zowel de stichting als voor u als donateur een heel belangrijk gegeven. Alle giften (lijfrentepolissen, donaties et cetera) die aan stichting kittenopvang WeBa worden gedaan , zijn namelijk aftrekbaar van de inkomsten –of vennootschapsbelasting. Daarnaast hoeft Stichting kittenopvang WeBa  wanneer zij een erfenis of schenking ontvangt, geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen

Vrijwilligers

Voor de verzorging,opvang van de dieren zijn alleen vrijwilligers die de werkzaamheden uitvoeren. zoals coördinatie onderbrengen van de opvangdieren, de dierenadministratie, ritten naar de dierenarts,ophalen van dieren in nood.

Samenwerkingsverband/ uitwisselingsprogramma

De stichting heeft een samenwerking en uitwisseling functie met andere opvang en helpt waar dat mogelijk is. Ten aller tijde zal een dier in nood worden geholpen als een andere organisatie onze hulp in roept

Werving van financiële middelen  Stichting kittenopvang WeBa heeft donateurs die eenmalig of jaarlijks schenken. Nieuwe donateurs/schenkers worden geworven door middel van de website, Social Media, acties en evenementen.Inkomsten door herplaatsing van de opgevangen dieren. Bij afstand van een dier wordt een bijdrage gevraagd aan de eigenaar.