Stichting kittenopvang WeBa is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar is van de belasting. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de belastingdienst.

Volledige naam:
Stichting kittenopvang WeBa,

Het doel van Stichting kittenopvang WeBa:

Hulp bieden aan noodlijdende en onbeheerde Kitten(s), Moeder poezen en zwangere poezen.

Het vinden van een goed tehuis voor aan de stichting toevertrouwde dieren.

Het slechts in uiterste noodzaak op zachte wijze laten inslapen van dieren die ongeneeslijk ziek zijn of ondraaglijk lijden.

Al datgene wat verder in de ruimste zin des woords onder het vorenstaande verstaan wordt.

Beloningsbeleid van Stichting kittenopvang WeBa.
De bestuursfuncties zijn vrijwillige functies. Bestuurders en vrijwilligers worden niet beloond.

Let op!

Uw gift aan een ANBI is onder fiscale voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Wat mag wel en niet? Kijk bij de belastingdienst bij GIFTEN.