Share this on WhatsApp

Periodieke schenking

Een periodieke schenking aan onze stichting is dankzij onze ANBI-status volledig aftrekbaar van de belasting. Hier gelden wel de volgende voorwaarden voor:

• De schenking moet in een ondertekende onderhandse schriftelijke overeenkomst zijn vastgelegd.


• De schenking moet ten minste vijf jaar lang een jaarlijks gelijk bedrag betreffen.


• Zowel de schenker als de instelling waaraan wordt geschonken moeten een exemplaar van de overeenkomst in  hun bezit houden (om eventueel aan de Belastingdienst te kunnen overleggen).
De Belastingdienst heeft hier een standaard overeenkomst voor, die je hier kunt vinden.


Als je onze stichting op deze manier wilt steunen, stuur dan een e-mail naar stichtingkittenopvangweba@live.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Testament

In je testament kun je precies vastleggen hoe je wilt dat je nalatenschap wordt verdeeld. Je kunt dus ook een deel aan onze opvang nalaten door de stichting op te nemen in je testament middels een erfstelling of legaat.

• Een legaat is een beschikking in je testament die aangeeft dat je een vast bedrag of een bepaald goed nalaat aan een gekozen persoon of organisatie.

• Een erfstelling is een vastgesteld percentage van je nalatenschap dat door middel van het testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld.

Voor het opmaken van een testament heb je een notaris nodig. Je kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken bij een notariskantoor om je te laten voorlichten over het opmaken van een testament. Met algemene vragen over nalatenschappen kun je ook terecht bij de Notaristelefoon op het telefoonnummer 0900 – 346 93 93 of op internet: www.notaris.nl.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Share this on WhatsApp